fbpx

Niş Pazarlama (Niche Marketing) - Niş pazarlama, konsantre bir pazarlama türünü ifade eder. Farklı kitleleri hedeflemek için kullanılan stratejik pazarlamadır. Niş pazarlama fikri, daha önemli pazarlama sonuçları için çevrimiçi popülasyonun daha küçük kesimlerini hedeflemektir. Pazarlamacılar, tüketicileri stratejik olarak hedeflemek için bir grup tüketicinin ihtiyaçlarını, isteklerini ve gereksinimlerini belirler.

Nofollow Linkler - Nofollow bağlantıları, web tarayıcıları ve arama motorları ile iletişim kuran bir HTML bağlantısının rel niteliğine atanabilen bir değeri ifade eder. Nofollow, web tarayıcısına ve arama motorlarına bağlantının SEO eşitliğine hakkı olmadığını bildirmektir. Başka bir deyişle, köprü sitenin sıralamasını etkilememelidir. Google yönergeleri, ücretli bir basın bülteni veya yinelenen bir site gibi doğal olmayan herhangi bir bağlantının nofollow etiketine sahip olması gerektiğini belirtir.