fbpx

Müşteri Deneyimi (Customer Experience) - Müşteri deneyimi, tüketici/müşterinin iş ilişkisi boyunca organizasyon ve müşteri ilişkileri kalitesini ifade eder. Etkileşim üç bölümden oluşur: müşteri yolculuğu, müşteri ve iş etkileşimi türü (net üzerinden, yüz yüze, telefonda vb.) ve müşterinin çevresel deneyimi. Olumlu bir müşteri deneyimi, işletmeyle tüm etkileşim noktalarından/deneyimlerinden memnun olan bir müşteriyi ifade eder.

Müşteri Edinme Maliyeti (Customer Acquisition Cost) - Müşteri edinme maliyeti, bir satışa yol açan harcanan maliyetleri ifade eder. Pazarlamada, müşterinin gerçek değerini hesaplamak önemli bir ölçüdür. Pazarlamacılar, bir müşteriye kârlı bir şekilde harcanabilecek kaynakların yüzdesini belirlemek için müşteri edinme maliyetini kullanır.

Müşteri Problem Noktası (Customer Pain Point) - Müşteri Problem Noktası, bir işletmenin potansiyel müşterilerinin yaşadığı belirli bir sorunu veya sorunu ifade eder. Problem noktaları çeşitli ve farklıdır ve muhtemelen potansiyel müşteriye özgüdür. Sorunlu noktaların ana türleri arasında finansal sorunlu noktalar, üretkenlikte sorunlu noktalar, süreç sorunlu noktalar ve destek sorunlu noktalar bulunur.

Müşteri Yaşam Boyu Değeri – CLV (Customer Lifetime Value) - Müşteri yaşam boyu değeri, bir pazarlamacının bir müşteri ilişkisinin tüm geleceğine atfedilen net kâr tahminini ifade eder. Pazarlamacılar, karmaşık tahmine dayalı analitik tekniklerinin kullanımına yönelik veri ve bilgilerin incelenmesini içerebilen tahmin modelini kullanır. CLV zaman zaman karmaşık, sofistike ve doğru olabilir.

Müşteri Yaşam Döngüsü (Customer Lifecycle) - Müşteri yaşam döngüsü, bir marka, ürün ve/veya hizmet sadakatini değerlendirirken, satın alırken, kullanırken ve sürdürürken bir müşterinin ulaşması, elde etmesi, dönüştürülmesi, elde tutulması ve sadakatini ifade eder.