fbpx

E-posta Listeleri (Email Lists) - E-posta listesi, bir e-posta adresleri koleksiyonunu ifade eder. Pazarlamacılar, e-posta kampanyalarını hedeflemek için e-posta adreslerini kullanır. Tipik olarak, e-posta listeleri kullanıcı sınıflandırmasına göre gruplandırılır. E-posta listesini sınıflandırmak, pazarlamacıların tüketiciyle iletişim türüne odaklanmasına olanak tanır. Örneğin, pazarlamacılar potansiyel müşterilere bir tür/grup e-posta gönderirken, başka bir tür/grup müşterilere gönderebilir. Sınıflandırma, pazarlamacıların potansiyel müşterileri ve müşterileri ile daha iyi iletişim kurmasını sağlar.

E-posta Listesi Segmentasyonu (Email List Segmentation) - E-posta listesi bölümlendirme, bir e-posta abone listesini bölen veya bölümlere ayıran bir pazarlama tekniğini ifade eder. Teknik, pazarlamacıların potansiyel müşterileri ve müşterileri ile iletişime daha iyi odaklanmaları için kullanılır. Bir pazarlamacı, bir listeyi bölümlere ayırarak, listesindeki kişilere özel daha alakalı e-postalar gönderebilir.

E-posta Otomasyonu (Email Automation) - E-posta otomasyonu, e-postaları otomatik olarak göndermek için yazılım kullanan bir pazarlama sistemini ifade eder. Sistem, e-posta göndermek için tüketici satın almaları ve e-posta gönderimleri gibi tanımlanmış tetikleyicileri kullanır. Bir dizide kullanılmak üzere birden çok otomatik e-posta oluşturulabilir. Örneğin, bir müşteri bir ürün satın aldığında. Pazarlamacı bir "Teşekkür ederim" e-postası gönderebilir ve E-posta otomasyonu göndererek müşterinin elde tutmasını sağlayabilir, pazarlamacılara zaman kazandırır ve pazarlama hunisinde yardımcı olur.

E-posta Pazarlama (Email Marketing) - E-posta pazarlaması, potansiyel müşterileri ve müşterileri satışa dönüştürmek için e-posta kullanımını ifade eder. E-posta pazarlaması, pazarlamacıların markaları, malları ve hizmetleri hakkında pazara sunulan kişiselleştirilmiş bilgilerle potansiyel müşterilerini ve müşterilerini hedeflemesine olanak tanır.

E-Ticaret (E-Commerce) - E-Ticaret, Elektronik Ticareti ifade eder. Terim çevrimiçi işletmeleri sınıflandırır. Yaygın bir E-Ticaret işi, ürünleri doğrudan tüketicilere satan bir çevrimiçi perakendecidir. Bilgisayar ağları, ürün veya hizmetlerin ticaretini yapmak veya ticaretini kolaylaştırmak için kullanılır.

Etkileşim Oranı (Engagement Rate) - Etkileşim oranı, bir gönderiyle etkileşime giren takipçilerin veya görüntüleyenlerin yüzdesini ifade eder. Başka bir deyişle, etkileşim oranı, pazarlamacılara/yayıncılara, yayınlanan makaleleriyle ne kadar insanın etkileşime girdiğini gösterir. Kullanıcıların yorumları, paylaşımları, beğenileri vb. gibi çeşitli faktörler etkileşimi etkiler. Etkileşim oranı, sosyal medyayı analiz etmede güçlü bir şekilde kullanılan bir ölçümdür.

Etkinlik Pazarlaması (Event Marketing) - Etkinlik pazarlaması, promosyon etkinlikleri aracılığıyla bir markanın, ürünün veya hizmetin tanıtımını ifade eder. Pazarlama, temsilcilerin tüketicilerle doğrudan etkileşimini içerir. Etkinlik pazarlaması, deneyimsel pazarlama ve içerik pazarlamasının bir parçası olarak kabul edilir. Deneyimsel pazarlama, tüketicinin ilgisini çekmek ve izleyicinin ilgisini çekmek için kurumsal hikaye anlatımı sürecini takip eder.