fbpx

A/B Testi (A/B Testing) - A/B testi, web sayfası değişikliklerini mevcut bir web sayfasındaki metne karşı test etmenin karmaşık olmayan bir yolunu ifade eder. Var olan metne kontrol adı verilir ve varyasyon adı verilen güncellenmiş kopya ile karşılaştırılır. İdeal olanı, hangi metnin daha etkili olduğunu belirlemek için kopyayı karşılaştırmaktır. A/B testi, ayrık test veya kova testi olarak da adlandırılır. Test, kontrol ve kontrollü test veya denemenin varyasyonu olmak üzere iki değişkenli rastgele bir deneydir. İstatistiksel analiz, hangi metnin daha iyi performans gösterdiğini belirlemek, olumlu veya olumsuz sonuçları belirlemek için değişikliklerin metrikler üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılır.

Açılış Sayfası (Landing Page) - Açılış sayfası, bir net kullanıcının bir bağlantıya tıkladıktan sonra yönlendirildiği bir hedef sayfayı ifade eder. Pazarlamacılar, sitelerindeki trafik akışını yönlendirmek ve olası satış yaratma için açılış sayfalarını kullanır.

Açılış Sayfası Optimizasyonu (Landing Page Optimization) - Açılış sayfası optimizasyonu, dönüşümleri artırmak için bir web sitesindeki öğeleri iyileştirme sürecini ifade eder. Açılış sayfaları, İnternet pazarlamasının önemli bir bileşenidir. Açılış sayfası, bilgi sağlamak ve satış oluşturmak veya olası satışları yakalamak için tasarlanmıştır. Pazarlamacılar genellikle ücretli pazarlama kampanyalarında açılış sayfalarını kullanır.

Alaka Puanı (Relevance Score) - Alaka düzeyi puanı, Facebook'un reklamın pazarlamacının hedef kitlesinden almasını beklediği olumlu ve olumsuz geri bildirimler üzerinden hesaplanan bir Facebook pazarlamacıları puanını ifade eder. Başka bir deyişle, Facebook reklamı, reklamın performansına ilişkin tahminlerine göre puanlar. Bir reklamla ilgili beklentiler ne kadar yüksek olursa, reklamın alaka düzeyi puanı da o kadar yüksek olur. Reklamlar, 1 ile 10 arasındaki puanlardır ve 1, bir reklamın alabileceği en düşük puandır.

Alıcı Kişi (Buyer Persona) - Alıcı kişiliği, pazarlamacılar tarafından farklı alıcı türlerini ve senaryolarını temsil etmek için kullanılan yarı kurgusal bir karaktere veya karakterlere atıfta bulunur. Bu karakterler, pazar araştırması ve mevcut müşteriler ve potansiyel müşteriler tarafından kullanılan gerçek verilerden oluşturulur. Kişiler, siteyi ziyaret edebilecek, ürün satın alabilecek, ürünü kullanabilecek ve benzer şekilde gerçek tip tüketicileri ve müşterileri temsil ederdi. Pazarlamacılar, kişileri pazar bölümlendirme ile birleştirebilir. Niteliksel kişilikler, belirli segmentleri temsil edecek şekilde oluşturulur. Negatif alıcı kişilikleri de oluşturulabilir ve pazarlamacıların kaçınmak istediği tüketicileri ve müşterileri tanımlamak için kullanılabilir.

Alternatif Metin (Alt Text – Alternative Text) - Alternatif metin, görsel bilgilere metinsel bir alternatif sağlamak için HTML'de (Köprü Metni İşaretleme Dili) kullanılan bir kelimeyi ifade eder. Resimler için HTML koduna metnin eklenmesi, görme engelli web sitesi ziyaretçilerinin resim içeriği hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

Anahtar Kelime Araştırması (Keywords Research) - Anahtar kelime araştırması, internet kullanıcılarının bilgi ararken arama motoru tarayıcılarına yazdıkları alternatif arama terimlerini araştırmak için pazarlamacılar tarafından kullanılan bir arama motoru optimizasyonu pratiğini ifade eder. Konularıyla ilgili anahtar kelimeler araştırılır ve daha iyi arama motoru sıralamaları elde etmek için kullanılır. Bir pazarlamacı niş bir anahtar kelime bulduğunda, daha alakalı anahtar kelimeler bulmak için onu genişletecektir.

Anahtar Kelime Doldurma (Keywords Stuffing) - Anahtar kelime doldurma, bir sayfadaki anahtar kelimelerin aşırı kullanımını ifade eder. Anahtar kelime doldurma, arama motorlarını manipüle etmek için bir taktik olarak kabul edilir. Taktik hoş karşılanmaz ve anahtar kelime doldurmayla uğraşan pazarlamacılar Google'dan veya bir aramada algoritmik bir devalüasyondan cezalandırılabilir.

Anahtar Kelime İfadeleri (Keyword Phrases) - Anahtar kelime öbekleri, arama motorlarında bilgi pazarlamak ve bulmak için kullanılan iki veya daha fazla kelime grubunu ifade eder. Örneğin, bir internet kullanıcısı dijital pazarlama hakkında bilgi istiyor. Kullanıcı, tarayıcısına "dijital pazarlama" yazar. Arama sonuçları, dijital pazarlama bilgilerini ve işletmeleri çeker. Anahtar kelime öbekleri, kullanıcıların ve pazarlamacıların daha spesifik bilgiler bulmak için kelimeleri bir araya getirmesine olanak tanır.

Anahtar Kelime Yoğunluğu (Keywords Density) - Anahtar kelime yoğunluğu, sayfanın toplam kelime sayısına kıyasla bir anahtar kelimenin bir web sayfasında görünme sayısını/yüzdesini ifade eder.